Tábor 2011 - Stříbro

Letošní tábor se konal od 16. do 30.7.2011 na tábořišti Silver creek nedaleko města Stříbra. Sraz byl jako již tradičně na Hlavním nádraží, kde jsme naložili věci a mohlo se vyrazit. Počasí nám naštěstí přálo, takže odjezd proběhl bez problémů. Cesta do tábořiště byla jak auty tak pěšky od vlaku nejednoznačná a tak oběma skupinám dalo chvíli hledání cestu do tábořiště najít. V průběhu tábora se nám ale díky výletům a postupným průzkumem okolí podařilo najít cestu do Stříbra skrytou mezi poli z makovic, jež byla nesrovnatelně rychlejší a kratší.

Jak již název tábořiště napovídá, místo bylo opravdu jako z westernového románu. Z jedné strany ohraničené řekou, za kterou se tyčila barevná skála, z druhé pak ohraničené lesním svahem. Po romantickém šoku přišlo však procitnutí ze sna. Údolí řeky Mže mělo totiž i svá úskalí – chyběla příjezdová cesta. Čekal nás nelehký úkol svozit veškeré táborové věci na kárkách dolů z kopce cca 300 m a pak přes lávku do tábořiště. Začátek tábora byl tedy o něco náročnější.

Dá to práci, přetvořit tábořiště k obrazu svému tak, abychom následujících 14 dní trávili v příjemném prostředí. O to více jsme si ho ale pak vážili. Měli jsme před sebou úkoly jako byla stavba stožáru, operačního sálu, výcvikové překážkové dráhy a dalších věcí nutných pro fungování jednotky MASH.

Po úpravě tábořiště prošel každý rekrut přijímačem. Následně u slavnostního táborového ohně dostal vojenské známky a byl přijat jako vojín do jednotky. Tímto byla zahájena celotáborová hra, která nás provázela celým táborem. Každý den byl nějaký turnaj mezi jednotlivými jednotkami ale i jednotlivci. Pro zajímavost to byl například turnaj v ringu, kroketu, softballu, petanque, ping-pongu, badmintonu, kopané, člověče nezlob se nebo bingu. Zbytek programu tvořily jednotlivé etapy z CTH. Děti sbíraly ze všech svých činností body, podle nichž se hra hodnotila. Občas pořadím zamíchala tzv. MBP = mimořádná bodová prémie jako byl hod vyřezávanou kostkou, losování bodů z osudí binga, hod šipkami aj.

Ani letos nás neminuly chvíle, ve kterých jsme se snažili být o něco chytřejší. Třeba když po zdravovědě následovala trasa po fáborkách s ošetřováním raněných. Děti musely také zvládnout stavbu přístřešků z celty, uzlování, trasu s buzolou podle azimutů nebo si zkrátka jen uvařit večeři.

Jako správní vojáci jsme se si také zastříleli z výcvikové vojenské vzduchové pušky z 2. světové války, kterou přivezl pan Moudrý, když nás byl navštívit. Nechyběla ani zdravotnická olympiáda či návštěva generála. Příjemným překvapením byly Vánoce a s nimi spojené aktivity - lyžování či výroba vánočních dárků prověřily šikovnost každého z nás.

S armádou souvisí také letecký den, my jsme ho však zařadili do armádního výcviku trochu netradičně. Když už byl ve stanu nepořádek jako v tanku, došlo na letecký den – všechny věci vyletěly před stan a jejich majitel si je poté musel pořádně uklidit.

V druhé polovině tábora jsme se vydali na výlet do města Stříbra do stříbrných dolů, jež byly otevřeny pro veřejnost teprve nedávno. Prohlídka byla víc než zajímavá.

To už se nám již náš společný čas pomalu krátil a CTH vrcholila. Udílení cen podle umístění v CTH proběhlo již tradičně u závěrečného táborového ohně. Stejně jako vloni čekala i letos na nejpořádnějšího z našich řad sladká odměna za vítězství v bodování úklidu. Na toho posledního symbolický dárek – smetáček a lopatka.

Tak jak nám počasí přálo při příjezdu do tábořiště, při odjezdu naopak lilo jako z konve. Nicméně protože máme tuhý kořínek, nějaký deštíček nás nemohl rozhodit. Naštěstí jsme zabalili táborové věci už den předem, takže na poslední den nám toho již mnoho nezbývalo. Cesta domů proběhla bez komplikací až na menší zpoždění dodávky, která vezla věci. Jako výslužku dostal od kuchařky při loučení každý účastník plato jogurtů z místní mlékárny, které jsme jedli celý tábor a všem moc chutnaly.

Uteklo to jako voda, ale to je známka toho, že se nám spolu líbilo.

Na fotky se můžete podívat na našem profilu na facebooku.

(zapsal Tom, pravopisná korektura Džejn)