Tábor 1999 - Ratibořské Hory

Tábořiště bylo na stejném místě jako v minulém roce - poblíž Ratibořských Hor u Tábora, na louce mezi vesnicemi Vřesce a Podolí. I tentokrát jsme celý tábor stavěli sami s pomocí některých rodičů a přátel. Protože jsme už věděli co se kde má jak postavit, šlo nám to tentokrát lépe a brzy začalo na prázdné louce vyrůstat tábořiště. Souběžně se stavbou stanů se vedoucí a instruktoři pustili do stavby záchodů a následně se začala stavět kuchyň a jídelna. Po zkušenostech z minulého roku jsme místo kuchyně a jídelny prohodili, aby byla kuchyně blíž ke studánce.

Tento rok byla tématem celotáborové hry cesta kolem světa. Každý účastník dostal na začátku tábora svůj cestovní pas a absolvoval nejdůležitější očkování - proti hladu, strachu, únavě a lenosti. Každá skupinka si pro svou plavbu vyrobila loď a vlajku.

Při cestě kolem světa jsme měli za úkol si ve skupinkách uvařit polévku, kterou potom hodnotila porota vedoucích. K nástrahám cestovatelů patří i nepřízeň počasí, při které se schovají do přístřešku, který jsme si museli také postavit.

Tento rok jsme šli také na puťák k jednomu spřátelenému indiánskému oddílu. Cesta byla dlouhá, nejdříve jsme jeli vlakem a pak půl dne pokračovali pěšky. Zato jsme si potom prohlédli indiánské tábořiště, dozvěděli se něco o životě Indiánů, o stavbě týpí a v nedalekém rybníce viděli živé raky. Večer jsme si všichni společně opékali buřty a potom šli spát do stanů postavených v protějším lese.

V jedné z dalších etap jsme se dostali do zasněžených částí světa a i když jsme si sníh ve skutečnosti museli domyslet, přepravovali jsme se po táboře na vícečlenných lyžích.

Jedním z výletů byl tento rok cyklistický výlet na Choustník. Po prohlídce zříceniny jsme se shromáždili ve stínu kaštanů na autobusovém nádraží a přímo z Ara se vydával oběd - guláš s chlebem. Po krátkém poledním klidu jsme vyrazili na kolech zpátky do tábora. Naše další výlety byly na kolech na Kozí hrádek, který je známý tím, že na něm kázal Jan Hus, a autobusovo-pěší výlet na hrad Kámen, který je kousek od Pacova.

Za teplého počasí, které nás provázelo skoro po celý tábor, jsme zařadili etapu, kdy skupinky měly za úkol zapálit svíčku plovoucí na kusu polystyrenu uprostřed rybníka. Každá skupinka dostala určitý počet sirek a škrtátko a bylo jen na jejich uvážení, jakým způsobem svíčku zapálí. Další povinnou částí výbavy byla plovací vesta a kolem svíčky navíc byli k dispozici vždy dva vedoucí. Některé skupinky zvolily taktiku plavby se sirkou ve zdvi?ené ruce, děvčata sirky přenášela ve vlasech, další soutěžící v zubech, ale nakonec se všem skupinkám podařilo úkol úspěšně splnit.

Jednoho dne se v táboře prostor před kuchyní proměnil v dráhu na jízdu zručnosti. Účastníci měli za úkol na kolech projet slalom, převézt hrníček vody z jednoho stolečku na druhý a co nejméně vody vylít, přejet houpačku, trefit se a projet úzkou cestičkou, a to vše v co nejlepším čase.

Následovala orientační cesta po fáborkách s úkoly v okolí tábora. Měřil se čas a každý během trasy absolvoval několik úkolů: hod ringo kroužkem na kůl, hod míčkem do vyznačeného území, přelézt "propast" po laně a několik dalších.

Poslední etapa celotáborové hry byla náročnější na přípravu i na vyřešení. Nejdříve šly skupinky podle instrukcí k nám již známému tábořišti Náhoda (viz Rýžování zlata nebo Tábor 2000), kde sestavily obrazec z barevných kamenů. Nato se v protější stráni objevil rů?ový a modrý dým a skupinky pokračovaly podle zlatých, červených a zelených kamínků k místu pokladu. Když se všichni shromáždili u jakési jeskyně, vlezli dva zástupci dolů, odkud vycházel dým a vynesli poklad ven. Zbylé sladkosti a další věci byly navečer vydraženy.

Jednou z nejméně oblíbených činností je příprava táboráku, ale všichni se ho rádi účastní. Kruh na táborák se připravuje na začátku tábora, během tábora se konají zpravidla asi tři táborové ohně a při posledním bývá vyhodnocení celotáborové hry.

Mít na táboře narozeniny také není nic záviděníhodného. Oslavenec sice dostane dárek v podobě velké čokolády, ale předtím musí projít politím studenou vodou nebo vykoupáním v potoce, záleží na podmínkách v táboře a na počasí.

Dal?í fotky z tohoto tábora si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Více o státním hradu Kámen:
http://www.pamatky.com/pamatka.php?Pamatka=kamen
http://www.pruvodce.com/kamen/

Více o zřícenině hradu Choustník:
http://www.pamatky.com/pamatka.php?Pamatka=choustnik

Více o Kozím hrádku:
http://www.pamatky.com/pamatka.php?Pamatka=kozihradek

Slavnostní zapalování ohně:
http://www.volny.cz/ps137/tabory/velky/ratibo99/prisaha/prisaha.htm

Tento článek byl původně vytvořen 16.5.2004, aktualizace 27.5.2011.