Tábor 1993 - Dražičky

Tento tábor se konal koncem srpna u vesnice Dražičky (okr. Tábor). Tábor byl vybaven dřevěnou kuchyní s jídelnou, srubem (místnost pro vedoucí), podsadovými stany a hangárem na kola. Schody za kuchyní vedly dolů k potoku, kde jsme prováděli hygienu, a k pramenu pitné vody - ta se nosila nahoru do kuchyně. Tábor provázela celotáborová hra na rytíře, na kolech jsme jezdili na výlety a na koupaliště a v táboře hráli spousty her. Každý budoucí rytíř si musel vyrobit svůj erb, vymyslet jméno a se svojí skupinkou postavit hrad (pouze z balícího papíru a přírodních materiálů). Ani za špatného počasí jsme se nenudili - udělali jsme prostor v hangáru u kol a hráli jsme divadlo.

Součástí tábora bylo i několik výletů, například na zříceninu hradu Choustník nebo dvoudenní puťák, při kterém jsme spali ve stanech, vařili si v kotlíku na ohni a večer jsme šli na blízkou zříceninu, kde jsme skládali rytířský slib.

Ke konci tábora jsme se měli stát rytíři, proto jsme se tedy vydali na zříceninu hradu Borotín abychom mohli být pasováni na rytíře.

Tábor velice rychle utekl, ani se nám nechtělo domů... Jako obvykle jsme na konci tábora bourali stany a balili celý tábor, s tím nám přijelo pomoct několik kamarádů a majitelé tábořiště.

Další fotky najdete ve fotogalerii.

Tento článek byl původně vytvořen 22.12.2002, aktualizace 26.5.2011.