Tábor 1992 - Bělčice

I tento rok jsme byli na táboře v Jižních Čechách. Tábořiště bylo velmi podobné tomu z minulého roku s tím rozdílem, že v Bělčicích byla kuchyň a jídelna ve zděné budově, místo stanů tu byly 4lůžkové chatičky a měli jsme tu tekoucí vodu i elektriku. Už z první rozcvičky bylo jasné, že celotáborová hra se bude týkat Egypta. Místo klasické rozcvičky jsme totiž hledali znaky egyptských faraonů a obrázky královny Nefertiti. V dalších dnech se po táboře rozneslo, že v blízkém lese byla nalezena chýše, ale nikdo nevěděl přesně kde. Museli jsme ji najít podle kapek krve, které po sobě zanechal zraněný badatel. Tomu se už nedalo pomoci, ale v chýši jsme našli jeho deník, ze kterého jsme později rozluštili souvislý text. Vyplývalo z něj, že badatel našel v depozitáři knihovny několik papyrových svitků s písmem, které nemohl rozluštit. Podle rukopisných poznámek, nalezených společně se svitky, zjistil, že se papyry před ním už kdosi zabýval a že původně patřily 4 chrámům ve Fajjúnské oáze.

My jsme se tedy vydali tyto chrámy najít a písmo rozluštit. Poté se v táboře objevilo několik zpráv. Jedna prozrazovala cosi o desce, která byla rozbita na 8 kusů a uložena ve čtyřech chrámech aby nikdo nemohl objevit celé tajemství. V další zprávě se psalo o tom, že daleko od chrámu je postaven obelisk a tam se má hledat klíč k pokladu. I tento klíč jsme našli, v noci nám byl ovšem ukraden a museli jsme ho vykoupit několika e?usy plnými ostružin. Závěrečné vyhodnocení celé hry se konalo v chrámu postaveném na louce a vyzdobeném malbami; každý přinesl svůj dárek bohům a na oplátku dostal dva pozlacené sádrové odlitky faraonů.

Nechyběl ani puťák, výlety, táboráky... Na tomto táboře se také dost roz?ířila hra zvaná ringo - je to hra podobná volejbalu, jen se místo míče hází dva gumové kroužky.

Z tohoto tábora jsou krásné diapozitivy (především přípravy chrámu a závěrečné etapy), ale nejsou ještě naskenované...

Tento článek byl původně vytvořen 18.4.2003, aktualizace 26.5.2011.