Tábor 1987 - 1. Mirkovice

Pokusím se tu sepsat vzpomínky na svůj první tábor, taktéž doufám že se nám podaří roztřídit a identifikovat nějaké fotky a že sem časem přibudou.

První rok se v Mirkovicích hrála celotáborová hra "Rytíři pětilisté růže", což spočívalo v tom, že děti rozdělené do pěti oddílů plnili různé úkoly aby se mohly stát rytíři. Samotné pasování na rytíře probíhalo na zřícenině Dívčí kámen, která byla osvětlená loučemi a rytíři k nám sestupovali z hradeb. Nechyběla samozřejmě ani spousta výletů, dvoudenní puťák, táboráky, hlídky, koupání, služby v kuchyni... prostě všechno co ke správnému táboru patří.

Z tohoto tábora mi zůstal zachován jakýsi deníček, který si všechny děti vedly, takže jsem se dozvěděla například to, že první táborák byl ve středu 12.8., další den jsme sbírali borůvky a pak měli borůvkové knedlíky, v pátek jsme byli na Hluboké a navštívili i zoologickou zahradu Ohrada. Další týden byl na programu puťák. Oddíly, které šly na puťák, vstávaly brzy ráno, aby do večera stihly dojít na určené místo a postavit stany. Druhý den se vracely zpátky. Zbývající oddíly měly v táboře volnější program, především koupání v potoce. V sobotu 22.8. jsme byli na výletě v Táboře, v neděli a v pondělí na koupališti a znovu na borůvkách. Výlet do Českého Krumlova byl v úterý, šli jsme jakousi zkratkou, která vlastně vůbec kratší nebyla (dle hesla "zkratka je nejdelší spojnice dvou bodů"), navštívili jsme zámek, podívali se na medvídě v zámeckém příkopu a nakonec jsme měli rozchod ve městě. Během tábora bylo i několik bojovek, které v deníčku nejsou nijak blíže popsány, zato je tu docela přesně specifikovaná služba v kuchyni: "V kuchyni jsme vytírali, myli nádobí, utírali stoly a podobně pomáhali."

Tento článek byl původně vytvořen 26.3.2003, aktualizace 26.5.2011.