Akce v roce 2022

Nadcházející akce v letošním roce:

výlet Posázavím (výlet je vhodný i pro rodiče s dětmi; počítejte s trasou cca 14 km)

- sobota 23. dubna od 9 do cca 17,40 hodin
- v rámci výletu navštívíme rozhlednu Pepř a štolu sv. Jozefa
- sraz v 9,00 hodin u pokladen na Hlavním nádraží v Praze
- organizátor Ondřej Běhan, tel. 732 970 884
- s sebou svačinu na celý den, 200 Kč na jízdné a vstupné (při větším počtu účastníků se cena za osobu sníží) a respirátor do vlaku (podle aktuální epidemiologické situace)

pražská Eifellovka
- pondělí 23. května od 17 do cca 19 hodin
- procházka na Petřín bude oživena plněním úkolů, můžeme navštívit i rozhlednu a bludiště
- sraz v 17,00 hodin u zastávky tramvaje Újezd
- organizátor Jana Novotná, tel. 603 472 993
- s sebou 150 Kč na vstupné (při větším počtu účastníků bude cena nižší)

výlet z Roztok do Suchdola Tichým údolím
- sobota 6. června od 9,30 do cca 17 hodin
- po cestě bude bojovka s úkoly a navštívíme komunitní zahradu
- sraz v 9,30 hodin na Dejvické
- organizátor Dana Odehnalová, tel. 702 940 675
- s sebou svačinu na celý den, 50 Kč na jízdné (při větším počtu účastníků se cena za osobu sníží) a respirátor do vlaku a autobusu (podle aktuální epidemiologické situace)

Prosíme o přihlášení na jednotlivé výlety nejpozději 3 dny před konáním výletu, a to na oddílový e-mail ps137@volny.cz nebo na telefon organizátora konkrétní akce.

Proběhlé akce najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/137ps.