Výlet do IQ parku Liberec 14.5.2011

Druhou květnovou sobotu naše 137. Pionýrská skupina zorganizovala výlet do iQ parku v Liberci. V plánu jsme ještě měli návštěvu ZOO nebo výlet lanovkou na Ještěd. Ale k tomu nějak nedošlo, protože jsme v iQ parku zapomněli úplně na čas anebo tam čas utíká o dost rychleji než kdekoli jinde.

"Kdo si hraje, nezlobí."
"Škola hrou!"
"Co si vyzkouším, tomu rozumím."

Tato motta nás provázela na každém kroku prostor iQparku – ve čtyřech podlažích na ploše přes 3000 m2. Jen co jsme prošli turnikety, proměnili jsme se v badatele a výzkumníky, kteří se zábavnou a herní formou mohli seznámit s přírodními vědami a "na vlastní kůži" jsme objevovali základní fyzikální a chemické jevy a děje.

V prvním podlaží jsme prošli úsekem, kde byly umístěny vodní hrátky. Zjistili jsme zde, jak třeba funguje pumpa, vodní elektrárna, jak splachuje záchod, atd. Dále jsme se pokusili zabloudit v zrcadlovém bludišti, které bylo zakončeno obřím rotujícím válcem s hvězdnou oblohou a lávkou, po které jsme museli přejít. Nějak jsme se nemohli shodnout, zda se hýbala jenom lávka a nebo celý válec. Mimo to jsme si na tomto patře mohli vyzkoušet spoustu logických soutěží a kvízů.

Ve druhém a třetím podlaží bylo umístěno několik desítek nejrůznějších interaktivních, zábavných, naučných a hravých exponátů, kvízů, skládaček, hlavolamů, optických klamů a kuriozit. Velkému zájmu se těšilo „bublinárium“, kde i čtverce, trojúhelníky a krychle dělaly kruhové bubliny. Zkusili jsme si sjet po požární tyči a zjistili jsme, že není vůbec jednoduché jezdit na invalidním vozíčku. Vlastní prací jsme si vyráběli elektřinu, a že jí moc nebylo ;-).

Ve čtvrtém, zcela potemnělém a tajemném podlaží, jsme se ponořili do hrátek se světlem, prozkoumali jsme si tělo termokamerou, zaútočili jsme na CD vzduchovým dělem, zahráli si na lékaře, co debatují nad rtg snímky. Oddychnout jsme si mohli na fakírském lůžku. V laboratořích jsme si mohli vyrobit nanovlákno.

Neměli jsme čas ani na pořádnou svačinu, takže když jsme se z iQ parku vymotali, první na co jsme se vrhli, byla restaurace, kde jsme museli doplnit ztracené kalorie aj tekutiny.

Zapsala Míša, 11.4.2012