Dětské rýžování zlata 1998

V tomto roce jsme byli na rýžování zlata poprvé a vůbec jsme nevěděli co nás čeká. Bylo nás jen asi 10 a prvním úkolem bylo najít ""kemp Náhoda"", kde se všechno mělo odehrávat. Z vlaku jsme sice vystoupili na správné stanici, ale netušili jsme kam dál. Vydali jsme se tedy do vesnice s tím, že se někde zeptáme. Nebylo to ale tak jednoduché, protože nikdo o takovém kempu nikdy neslyšel a několik lidí nás poslalo zcela opačnými směry. Rozložili jsme tedy mapu a vzpomínali co nám říkali zasvěcení když nás na akci zvali - že máme jít kolem rybníka, po nějaké značené cestě, že tam protéká potok, je to u lesa a bude tam několik týpí. Vyloučili jsme tedy několik oblastí a nakonec se shodli na jednom směru, naštěstí správném. Když jsme procházeli po silnici nad tábořištěm, byli jsme už úplně vysílení, především hrozným horkem, takže jsme si cestu zkrátili lesem.

Po příchodu jsme postavili stany, tedy až na jeden, u kterého byla omylem ložnice z jiného stanu než tropiko, takže ten postavit opravdu nešel. V sobotu po snídani už začínal program tím, že se zlatokopecké party hlásily u městské rady. Během sobotního dopoledne probíhala jedna soutěž za druhou, pak následoval oběd uvařený na ohni a odpoledne se už v nedalekém potoce rýžovalo zlato. Za zlato poté party dostaly plechary, což je místní měna, která slouží k zakoupení a vydražení různých věcí.

V sobotu večer jsme se všichni sešli u táboráku, kde se zpívalo, hrálo na kytaru a předváděly se scénky, přičemž byla příležitost si vydělat pár dalších plecharů. V neděli byl uspořádán trh, kde bylo možno si za plechary koupit různé věci, od sladkostí a limonád přes zálesácké potřeby až po ručně vyráběné indiánské ozdoby. Kolem poledne pak byl zbytek těchto věcí vydražen u táboráku, který hořel po celý víkend. Odpoledne už se všichni balili a rozjížděli do svých domovů, my jsme se šli podívat na nedaleké tábořiště, kde jsme měli strávit letní tábor (viz tábor v Ratibořských horách 1998).

Fotky z této akce si můžete prohlédnou ve fotogalerii.

Tento článek byl původně vytvořen 1.2.2003.