Úvodní stránka

Kdo jsme a s kým tráví čas vaše děti?logo Pionýr

Jsme 137. pionýrskou skupinou a říkáme si Robinsoni. Naši vedoucí jsou nadšenci, kteří ve svém volném čase organizují program pro děti, ať už v průběhu školního roku nebo o letních prázdninách na táborech. Většina z těchto vedoucích do oddílu sama v dětství chodila nebo jezdila na tábory a výlety, někteří navíc v současnosti pracují ve školství nebo trénují děti v atletice. Všichni vedoucí mají splněnu požadovanou kvalifikaci (kursy vedoucí dětského kolektivu, hlavní vedoucí zotavovací akce, zdravotník a podobně).

Co děláme?

Naše činnost se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí, kdy se soustřeďujeme především na tábornictví, turistiku, poznávání přírody a sportování. Snažíme se u dětí rozvíjet přátelství a kamarádský vztah ke svému okolí i ostatním dětem, učíme je pomáhat si navzájem, vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti. Zábavnou formou her seznamujeme děti se základy první pomoci, zdravovědy, přírodovědy a logickým myšlením. Zdokonalujeme jejich schopnosti a dovednosti jako například pohotové chování, šikovnost, postřeh, ale třeba i tvůrčího ducha. Procvičujeme jejich myšlení a vnímání, fantazii a manuální zručnost. O prázdninách pravidelně pořádáme stanové tábory, o víkendech jezdíme na výlety i jednodenní akce do nejrůznějších míst naší republiky, kde navštěvujeme památky, zábavné a vzdělávací parky (IQ park, Aquapark aj.) nebo jiné místní zajímavosti. Pořádáme také sportovní akce - soustředění, výlety na kolech, kolečkových bruslích a podobně.